Bereid je voor

Genieten gaat het makkelijkst, als je weet wat er komen gaat. Voorkom onverwachte vragen of situaties zoveel mogelijk. Zorg dat je veel van tevoren weet en bespreek samen jullie wensen. Bereid je voor!

Cursus voorbereiden op een keizersnede

Geplande keizersnede

Cursus herstellen van een keizersnede

Keizersnede gehad

Cursus voorbereiden op een ongeplande keizersnede

Óók voorbereiden op een keizersnede